Logo
Хүүхэд харах үйлчилгээ үзүүлэх төвийн зөвшөөрөл

Өргөдлийн мэдээлэл

Хүсэлт илгээж буй хэрэглэгчийн мэдээлэл оруулах хэсэг

Байршил оруулах

Тухайн үйлчилгээ үзүүлэх байршлын мэдээллийг сонгож оруулна

Файл хавсаргах

Бичиг баримтыг зөвхөн .pdf эсвэл .jpeg өргөтгөлтэй файл хэлбэрээр хавсаргана

Баталгаажилт!

Оруулсан мэдээллээ шалгаж илгээх хэсэг

Хүсэлт гаргагчийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Хүсэлт гаргагчийн үйлчилгээ эрхлэх байршил

Файл оруулах хэсэг

Дараах бичиг баримтыг заавал хавсаргана уу: (*) - тэмдэглэсэн файлыг заавал хавсаргана.
  • Хүүхэд харах үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл (*)
  • Иргэний бүртгэлийн мэдээлэл, үүсгэн байгуулагчийн өөрийн өмчлөлийн байрны лавлагаа, оршин суугаа хаягийн бүртгэлийн лавлагаа (*)
  • Түрээсийн байр, гэрт үйл ажиллагаа явуулах бол түрээслэгчтэй байгуулсан гэрээ (*)
  • Хүүхэд харагчийн боловсролын диплом, бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний мэдээлэл (*)
  • Хүүхэд харагчийг бэлтгэх, чадавхжуулах сургалтад хамрагдсан тухай баримт бичиг (*)
  • Хуулийн заалтыг харах бол "ХҮҮХЭД ХАРАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ (*) энд дарна уу!
Анхаар:  1 файл хуулах дээд хэмжээ 10MB ихгүй байна.

Файлыг хуулахын тулд энд чирэх эсвэл дарна уу!.

Зөвхөн PDF, JPG, JPEG файлуудыг хуулах боломжтойг анхаарна уу.

Баталгаажилт

Өргөдлийн мэдээлэл:
Байршилын мэдээлэл:
Файлын мэдээлэл: