Logo

Нийтлэг журам

Хүсэлт гаргагч иргэн, аж ахуй нэгж та дараах дүрэм журамтай танилцахыг сануулж байна.

Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг магадлан итгэмжлэх журам: Татах бол энд дар
Хүүхэд асрах хувилбарт үйлчилгээ үзүүлэх журам: Татах бол энд дар
Хүүхэд харах үйлчилгээний шалгуур, болзол, бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт, хүүхэд харах үйлчилгээг зохион байгуулах, хяналт тавих журам: Татах бол энд дар

Гарын авлага

Цахим үйлчилгээний гарын авлагатай танилцана уу!.

Хүүхдийн зуслангийн хөтөлбөр үйлчилгээг авах хэрхэн захиалга хийх вэ?: Заавартай танилцах бол энд дар
Залуучуудын сайн дурын ажлын лавлагаа хэрхэн авах вэ?: Заавартай танилцах бол энд дар

ХАЙЛТ Манай системд бүртгэлтэй 1507 хүсэлт. Шийдвэрлэсэн 507