Logo
Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээг үзүүлэх хуулийн этгээдийг магадлан итгэмжлэх

Өргөдлийн мэдээлэл

Хүсэлт илгээж буй хэрэглэгчийн мэдээлэл оруулах хэсэг

Байршил оруулах

Тухайн үйлчилгээ үзүүлэх байршлын мэдээллийг сонгож оруулна

Файл хавсаргах

Бичиг баримтыг зөвхөн .pdf эсвэл .jpeg өргөтгөлтэй файл хэлбэрээр хавсаргана

Баталгаажилт!

Оруулсан мэдээллээ шалгаж илгээх хэсэг

Хүсэлт гаргагчийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Хүсэлт гаргагчийн үйлчилгээ эрхлэх байршил

Файл оруулах хэсэг

Дараах бичиг баримтыг заавал хавсаргана уу: (*) - тэмдэглэсэн файлыг заавал хавсаргана.
  • Хүсэлт өргөдөл (*)
  • Байгууллагын бүтэц,байр, тоног төхөөрөмж, үйл ажиллагааны талаарх товч мэдээлэл (*)
  • үйлчилгээ үзүүлэх хэрэгцээний судалгаа (*)
  • үндсэн ажилтнуудын товч анкет, хүүхэд хамгааллын чиглэлээр мэргэшсэн диплом, лицензи, гэрчилгээний хуулбар (нэг хүний анкет мэдээлэл 2 хуудсаас хэтрэхгүй байх) (*)
  • магадлан итгэмжлүүлэх хүсэлт гаргахаас өмнөх хоёр жилийн хугацаанд үзүүлсэн хүүхэд хамгааллын үйлчилгээнд хамрагдсан үйлчлүүлэгчийн тоо, үр дүн (*)
  • Энэ журмын хавсралтад заасан "Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг магадлан итгэмжлэх үнэлгээний хүснэгт"-ийн дагуу үзүүлэх үйлчилгээг сонгон байгууллага өөрийн үнэлгээний багийг томилж, үнэлгээ хийсэн тайлан (*)
  • Байгууллагын сүүлийн 2 жилийн санхүүгийн тайлан (*)
  • Шаардлагатай бол нэмэлт файл хавсаргах (Шаардлагатай тохиолдолд)
Анхаар:  1 файл хуулах дээд хэмжээ 10MB ихгүй байна.

Файлыг хуулахын тулд энд чирэх эсвэл дарна уу!.

Зөвхөн PDF, JPG, JPEG файлуудыг хуулах боломжтойг анхаарна уу.

Баталгаажилт

Өргөдлийн мэдээлэл:
Байршилын мэдээлэл:
Файлын мэдээлэл: