Logo
Асрамж халамжийн хувилбарт үйлчилгээ үзүүлэх зөвшөөрөл олгох

Өмнөх хүсэлт шалгах

Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ магадлан итгэмжлэл авсан эсэхийг шалгах

Өргөдлийн мэдээлэл

Хүсэлт илгээж буй хэрэглэгчийн мэдээлэл оруулах хэсэг

Байршил оруулах

Тухайн үйлчилгээ үзүүлэх байршлын мэдээллийг сонгож оруулна

Файл хавсаргах

Бичиг баримтыг зөвхөн .pdf эсвэл .jpeg өргөтгөлтэй файл хэлбэрээр хавсаргана

Баталгаажилт!

Оруулсан мэдээллээ шалгаж илгээх хэсэг

Шалгаж баталгаажуулах

Хүсэлт гаргагчийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Хүсэлт гаргагчийн үйлчилгээ эрхлэх байршил

Файл оруулах хэсэг

Дараах бичиг баримтыг заавал хавсаргана уу: (*) - тэмдэглэсэн файлыг заавал хавсаргана.
  • Магадлан итгэмжлэлийн гэрчилгээний хуулбар (*)
  • Тусгай зөвшөөрөл хүссэн албан бичиг (*)
  • Хүүхэд асрах хувилбарт үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага MNS5852:2017 стандартын хяналт шалгалтын дүн (*)
  • Санхүүжүүлэгч байгууллагын танилцуулга
  • Шаардлагатай бол нэмэлт файл хавсаргах (Шаардлагатай тохиолдолд)
Анхаар:  1 файл хуулах дээд хэмжээ 10MB ихгүй байна.

Файлыг хуулахын тулд энд чирэх эсвэл дарна уу!.

Зөвхөн PDF, JPG, JPEG файлуудыг хуулах боломжтойг анхаарна уу.

Баталгаажилт

Өргөдлийн мэдээлэл:
Байршилын мэдээлэл:
Файлын мэдээлэл: